Οφέλη από το ποδήλατο

Σύμφωνα με το John Whitelegg, καθηγητή της βιώσιμης μεταφοράς, οι περισσότεροι ποδηλάτες παραλείπουν το σημαντικό σημείο, ο καλός προγραμματισμός πόλεων δεν αφορά μόνο το θέμα της ποδηλασίας, αλλά ότι κάνουμε τις πόλεις ένα ευχάριστο μέρος για να ζήσουμε. Οι πολιτικοί και οι ιθύνοντες πρέπει να εξετάσουν τον καλό προγραμματισμό πόλεων από κοινωνικής και οικονομικής απόψεως, 
 
Η έρευνα του καθηγητή Whiteleggs παρουσιάζει, το γεγονός ότι οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων στραγγίζουν την οικονομία των πόλεων ενώ οι ποδηλάτες προσθέτουν αξία στην οικονομία. Και αυτή η προοπτική δεν συμπεριλαμβάνεται συχνά στις αποφάσεις για την οικοδόμηση της νέας υποδομής μιας πόλης. Επίσης τονίζει ότι εάν συνεχίσουμε να χτίζουμε περισσότερους δρόμους, ο περισσότερος κόσμος θα επιλέξει τελικά το αυτοκίνητο και θα οδηγηθούμε στην καταστροφή της δημόσιας υγείας. Αλλά εάν επιλέγουμε να χτίσουμε τις πόλεις σε μια ανθρώπινη κλίμακα, η ποδηλασία μπορεί να είναι μια σημαντική λύση στα αυξανόμενα προβλήματα υγείας, όπως π.χ. της παχυσαρκίας.


Co-benefits of cycling from Velo-city Global 2010 on Vimeo.
Great! The file uploaded properly. Now click the 'Verify my file' button to complete the process.