Περιοχές απαλλαγμένες από αυτοκίνητο

Στην ιστοσελίδα http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_carfree_places αναφέρονται όλες οι περιοχές του κόσμου όπου είναι απαλλαγμένες από το ποδήλατο. Για την Ελλάδα παρατίθεται ο πίνακας που ακολουθεί.Τα χρώματα στην πρώτη στήλη εξηγούνται με βάση τον παρακάτω πίνακα.
Great! The file uploaded properly. Now click the 'Verify my file' button to complete the process.