Η αίτια είναι ....

Aν και υπάρχουν αρκετοί λόγοι για να κάνουμε ποδήλατο τελικά το συναίσθημα είναι η αιτία. Δείτε τα βίντεο.
Great! The file uploaded properly. Now click the 'Verify my file' button to complete the process.