Οι Ποδηλάτες Λάρισας στο Κουλούρι

Περισσότεροι από 30 ποδηλάτες παρευρεθήκαμε στο Κουλούρι σήμερα το πρωί για βόλτα αναψυχής, καφεδάκι και Καρτ... Οι εικόνες μιλούν μόνες τους:
Great! The file uploaded properly. Now click the 'Verify my file' button to complete the process.