«Το ποδήλατο μου και εγώ στη Λάρισα» - Γιώργος Τζημαγιώργης (1)

Το ποδήλατό μου, εγώ, ο Δημήτρης και τ' αδέρφια μου -
Στην Κεντρική Πλατεία!
Great! The file uploaded properly. Now click the 'Verify my file' button to complete the process.