Ερωτηματολόγιο για το βαθμό χρήσης του ποδηλάτου

Το κάτωθι ερωτηματολόγιο έχει δημιουργηθεί και προωθείται στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας  του  Θώμου Γεώργου με τίτλο: «Παράγοντες που επηρεάζουν το βαθμό χρήσης του ποδηλάτου σε πόλεις μεσαίου μεγέθους. Η Λάρισα ως μελέτη περίπτωσης». Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο, τα στοιχεία που θα προκύψουν θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς και επιστημονικούς σκοπούς και είναι απολύτως εμπιστευτικά. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την πολύτιμη συνεργασία σας.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Great! The file uploaded properly. Now click the 'Verify my file' button to complete the process.