Φεγγάρι στη Ρόδα - Το video!

Φεγγάρι στη Ρόδα - Το video!

Λάρισα 11-10-2011
Ευχαριστούμε όλους τους διοργανωτές και συμμετέχοντες!

Κινηματογραφιστές: Γιάννης Γκάτζας, Αντώνιος Κανιούρης, Γιώργος Μιχάκης, Ηλίας Πατσιάνης & Χρήστος Τσιούφης.

Μοντάζ: Χρήστος Τσιούφης.
Great! The file uploaded properly. Now click the 'Verify my file' button to complete the process.