Κοπεγχάγη Μάιος 2010 [1]

Άφιξη στην Κοπεγχάγη και πρώτη βόλτα στην πόλη. Παντού ποδήλατα και η πρώτη έκπληξη: είναι ξεκλείδωτα. Μόνο την πίσω ρόδα με έναν ειδικό μηχανισμό κλειδώνουν  εκτός από μερικές εξαιρέσεις.

Ποδηλατόδρομοι παντού μέσα στην πόλη. Ελάχιστοι δρόμοι δεν έχουν χωρίς αυτό να σημαίνει ότι και εκεί οι ποδηλάτες δεν έχουν την απόλυτη προτεραιότητα.

Ποδήλατα όλων των τύπων υπάρχουν μέσα στην πόλη, αντιπροσωπεύοντας το καθένα και ένα κομμάτι του χαρακτήρα του ιδιοκτήτη του.
Βόλτα στο τεχνητό ποτάμι της πόλης. Η ηρεμία που διακατέχει την περιοχή ενδείκνυται για βολτές και αθλητισμό.

συνεχίζεται....
Great! The file uploaded properly. Now click the 'Verify my file' button to complete the process.