ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Βαλκάνια: Πράσινος τουριστικός προορισμός
του Γ. Φαρφαρά
Στην Σόφια της Βουλγαρίας και στο συνέδριο "Βαλκάνια - Προορισμός Πράσινου Τουρισμού>> πήρε μέρος η Οικολογική Κίνηση Θεσσαλονίκης. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια των εκδηλώσεων με τίτλο <<Πράσινες Ημέρες>> από 28 Απριλίου έως 1 Μαΐου που συν διοργάνωσαν
ανάμεσα σε άλλους το Υπουργείο Οικονομίας, Ενέργειας και Τουρισμού της Βουλγαρίας και ο Σύνδεσμος Εναλλακτικού Τουρισμού Βουλγαρίας.


Την δεύτερη ημέρα (29 Απριλίου) στην αίθουσα Aula Magna του Πανεπιστημίου της Σόφιας παρουσιάστηκαν οι δραστηριότητες της Οικολογικής Κίνηση Θεσσαλονίκης για την υποστήριξη του ποδηλατικού τουρισμού στην περιοχή των Βαλκανίων καθώς και οι προοπτικές των σιδηροδρόμων στην Νότιο-Ανατολική Ευρώπη και η τραγική κατάσταση του ΟΣΕ.Μετά την επιτυχημένη συμμετοχή της Οικολογικής Κίνηση Θεσσαλονίκης στην συν-διοργάνωση τον Απρίλιο του 2009 της ποδηλατικής διαδρομής στα Ελληνοβουλγαρικά και Ελληνοτουρκικά σύνορα στην περιοχή του Β. Έβρου, η Οικολογική Κίνηση Θεσσαλονίκης πήρε μέρος το 2010 στο σεμινάριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον ποδηλατικό τουρισμό στην περιοχή και εργάστηκε για την ελληνική αίτηση συμμετοχής στην Ευρωπαϊκή Δράση ENT/TOU/10/611: <<Προώθηση του ποδηλατικού τουρισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα από την αειφόρο ανάπτυξη του τουρισμού>> που αφορούσε την διαδρομή Eurovelo13-Iron Curtain Trail και υποστήριξε η Γενική Γραμματεία Τουρισμού, η Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας του Πολυτεχνείου Αθηνών, ο Ποδηλατικός και Αθλητικός Σύλλογος Ορεστιάδας <<Ρήσος>> και οι <<Φίλοι του Ποδηλάτου>>.

H διαδρομή <> καλεί τους πολίτες να καταγράψουν μια διαδρομή που κάποτε χώριζε την Ευρώπη και τώρα αποτελεί μια πράσινη ζώνη φυσικής ομορφιάς για 6.800 χιλιόμετρα κατά μήκος της τροχιάς των συνόρων του πρώην <<Σιδηρού Παραπετάσματος>>, δηλαδή τα σύνορα που χώριζαν την Ευρώπη σε Ανατολή και Δύση, από τη Βόρεια Θάλασσα μέχρι τις ακτές της Μαύρης Θάλασσας, διασχίζοντας 20 χώρες και 14 μέλη της Ε.Ε., μια διαδρομή που συνδυάζει τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, την ιστορία και το βιώσιμο τουρισμό.

(Περισσότερα: http://www.ironcurtaintrail.eu/en/index.html)

Ήδη κατά μήκος της διαδρομής αυτής έχει δημιουργηθεί το οικολογικό δίκτυο European Green Belt, μια Πράσινη Ζώνη με σκοπό να συμβάλει στη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Η Πράσινη Ζώνη συνδέει εθνικά πάρκα, ανακηρυγμένες περιοχές αποθεμάτων βιόσφαιρας, διασυνοριακές προστατευόμενες περιοχές, καθώς και μη προστατευόμενες περιοχές κατά μήκος των συνόρων και υποστηρίζει πρωτοβουλίες περιφερειακής ανάπτυξης που θα βασίζονται στη διατήρηση της φύσης.

Great! The file uploaded properly. Now click the 'Verify my file' button to complete the process.