Μία δράση διαφορετική από τις άλλες

Μια ομάδα φοιτητών κολεγίου (από το UCI και UCR) βοηθούν στη φροντίδα για τους άστεγους στο κέντρο της πόλης Santa Ana, παραδίδοντας μπουρίτος. 
Μαγειρεύουν τα μπουρίτος το Σάββατο, στη συνέχεια την επόμενη μέρα γυρίζουν την πόλη με τα ποδήλατα μοιράζοντας τα. Σύμφωνα με το σκηνοθέτη Jon Chao, "Ο λόγος για τον οποίο δεν υπάρχουν πλάνα που να δείχνουν την επαφή των φοιτητών με τους άστεγους είναι ο σεβασμός της ανωνυμίας αυτών των ανθρώπων."

Great! The file uploaded properly. Now click the 'Verify my file' button to complete the process.