Μερικές αλήθειες για το ποδήλατο

Είναι γεγονός: Το ποδήλατο αυξάνει την χωρητικότητα του δρόμου.
Ο αριθμός των ανθρώπων που μπορούν να μεταφερθούν στους δρόμους αποτελεί βασικό δείκτη για την χωρητικότητα ενός δρόμου. Σε ένα δρόμο που έχει πλάτος 3.5 μέτρα, μπορούν να μετακινηθούν κατά μέσο όρο κατά το μέγιστο 2300 (με μέσο όρο 1,3 επιβάτες) αυτοκίνητα ανά ώρα. Ωστόσο, o ίδιος δρόμος μπορεί να χρησιμοποιηθεί από 16.000 ποδηλάτες ή 17.000 πεζούς.Ακόμη και αν όλα τα αυτοκίνητα είναι πλήρως κατηλειμένα η μετακίνηση με ποοδήλατο θα  εξακολουθούσε να είναι δύο φορές πιο αποτελεσματική. Ωστόσο, είναι αδύνατο να νικήσει τα μέσα μαζικής μεταφοράς, όταν όλα τα καθίσματα είναι κατηλείμενα. Π.χ. ένα λεωφορείο έχει χωρητικότητα 72.000 άτομα όπως φαίνεται στο διάγραμμα.

Είναι γεγονός: Η Ποδηλασία επεκτείνει τη διάρκεια ζωής
 
Τα τροχαία δυστυχήματα αποτελούν μόνο ένα 10% των θανάτων που οφείλονται στην κίνηση των οχημάτων. Τρεις φορές περισσότεροι άνθρωποι πεθαίνουν από τις συνέπειες των εκπομπών των οχημάτων. Το υψηλότερο ποσοστό ήτοι 600.000 άτομα πεθαίνουν στην Ευρώπη λόγω έλλειψης σωματικής άσκησης κάθε χρόνο. Περισσότερα ποδηλάτα είναι ένα αποτελεσματικό μέσο για την καταπολέμηση της έλλειψης άσκησης ως αιτία θανάτου, καθώς και για την μείωση των εκπομπών. Μια έρευνα για την υγεία κατέδειξε ότι οι ποδηλάτες έχουν 30% μικρότερο κίνδυνο θνησιμότητας.

Είναι γεγονός:  Στην ποδηλασία η φράση: "less is more " δεν ισχύει.
 
Θα πρέπει μάλλον να είναι: "περισσότερο είναι λιγότερο". Έχει αποδειχθεί ότι η αύξηση της χρήσης των ποδηλάτων μειώνει τον κίνδυνο ατυχημάτων.
Μια μελέτη στο Σάλτσμπουργκ από το 1992 έως το 2004 έδειξε ότι, ενώ το ποσοστό της κυκλοφορίας ποδηλάτων αυξήθηκε κατά 40% ο αριθμός των τραυματιών ανά χιλιόμετρο μειώθηκαν κατά περίπου 40%. Το γράφημα δείχνει ότι ο κίνδυνος ατυχημάτων που σχετίζονται με το ποδήλατο μειώνεται με αύξηση της κυκλοφορίας των ποδηλάτων.

Πηγή : Trendy Travel
Great! The file uploaded properly. Now click the 'Verify my file' button to complete the process.