Ημερίδα για το ποδήλατο στη Θεσσαλονίκη

Οι ποδηλάτες Θεσσαλονίκης διογρανώνουν ημερίδα στις 14 Μαρτίου στο Α.Π.Θ. ημερίδα με τίτλο "ΜΕ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ".

Υποστηρίζουμε τέτοιες ενέργειες και καλούμε και εμείς όποιον ενδιαφέρεται να παρευρεθεί σε αυτή την ημερίδα.


Great! The file uploaded properly. Now click the 'Verify my file' button to complete the process.