Διάφορα βίντεο με ποδήλατα

Grand depart Rotterdam 2010The European Junior Championships for Indoor "Kunstrad" - or Art Cycling. A.K.A. Hallenrad.Και μια κάπως προκλητική διαφήμιση.

Great! The file uploaded properly. Now click the 'Verify my file' button to complete the process.