ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΗΛΕΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ - Ένα πρωτοποριακό σύστημα ενοποίησης ποδηλατοδρόμων στη Λάρισα

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες η Δημοτική αρχή Λάρισας προχωρά με γρήγορους ρυθμούς στην ενοποίηση των ποδηλατοδρόμων της πόλης. Έπειτα από τα έντονα παράπονα που ακούγονται για το ασύνδετο δίκτυο ποδηλατοδρόμων, όπου σε πολλές περιπτώσεις ένας ποδηλατόδρομος ξεκινάει και τελειώνει στην μέση μιας οδού, είναι στα σκαριά στη Λάρισα ένα ριζοσπαστικό σύστημα μεταφοράς των ποδηλατών από το ένα σημείο του δικτύου στο άλλο.

 Εικόνα από την δοκιμαστική λειτουργία του συστήματος.

Θα τοποθετηθούν μέσα  στους επόμενους μήνες σε διάφορα σημεία της πόλης σταθμοί τηλεμεταφοράς στην αρχή και στο τέλος του εκάστοτε ασύνδετου ποδηλατοδρόμου, υλοποιώντας έτσι ένα σχέδιο πνοής για την πόλη της Λάρισας. Το έργο αναμένεται να υλοποιηθεί πολύ πιο γρήγορα και με σαφώς μικρότερη ταλαιπωρία και λιγότερα έξοδα σε σχέση με τη δημιουργία ενός κλειστού συστήματος ποδηλατοδρόμων που θα περιλάμβανε τουλάχιστον το κέντρο της πόλης.

 Παράδειγμα ποδηλατόδρομου – Παπαναστασίου

Το έργο θα ξεκινήσει πιλοτικά στην Παπαναστασίου, κλασικό παράδειγμα ποδηλατοδρόμου χωρίς αρχή και τέλος στην πόλη της Λάρισας. Οι ποδηλάτες καλούνται να δοκιμάσουν το σύστημα και να στηρίξουν το έργο αυτό πνοής για την πόλης της Λάρισας που θα αποτελέσει οδηγό για όλες τις πόλεις της Ελλάδας που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα. Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο εκπρόσωπος της οποίας μίλησε για μια καινοτόμα ιδέα που πρέπει να στηριχτεί από όλους μας.

Παράδειγμα ελαττωματικής λειτουργίας του συστήματος στις πρώτες δοκιμές.


Great! The file uploaded properly. Now click the 'Verify my file' button to complete the process.