Ερωτηματολόγιο - online

Το ερωτηματολόγιο είναι προσβάσιμο από εδώ.


Το ερωτηματολόγιο θα είναι online μέχρι τις 31/08.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου χρειάζεται μόνο μερικά λεπτά και η συνδρομή όλων είναι πολύτιμη. 
Παρακαλούμε συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο και ενημερώστε και άλλους ποδηλάτες σχετικα με αυτό.

Σας ευχαριστούμε πολύ.
Great! The file uploaded properly. Now click the 'Verify my file' button to complete the process.