Διαγωνισμός φωτογραφίας με θέμα «Το ποδήλατο μου και εγώ στη Λάρισα» (Me and my Bicycle @ Larissa)

Δείξε μας το ποδήλατο σου στην Λάρισα, μέσα από τον φακό σου!

Συγκέντρωσε τις καλύτερες φωτογραφίες σου με θέμα το ποδήλατο εσένα και την πόλη σου και στείλτε τες με email στο bicyclelarissa@gmail.com  από 29/05/12 έως 07/06/12.

Οι φωτογραφίες θα αναρτώνται στο μπλογκ μας bicyclelarissa.blogspot.com και στην σελίδα μας αυτόματα.

Προώθησε το στους φίλους σου για να ξεχωρίσουν οι καλύτερες!

Κάνοντας "Like" στη φωτογραφία ή στις φωτογραφίες στο album των ποδηλατών Λάρισας, ο καθένας μπορεί να ψηφίσει αυτή ή αυτές που του αρέσουν.

Τις 30 επικρατέστερες φωτογραφίες θα τις αναδείξουμε στην έκθεση φωτογραφίας που διοργανώνουν οι Ποδηλάτες Λάρισας, τον Ιούνιο του 2012 στο φεστιβάλ Πηνειού.

Οι πρώτες 3 φωτογραφίες θα βραβευτούν με δώρα πάντα σχετικά με το ποδήλατο.

Η εκδήλωση
«Το ποδήλατο μου και εγώ στη Λάρισα» ("Me and my Bicycle @ Larissa") προκαλεί την δημιουργικότητα σου και δίνει το ραντεβού για μια έκθεση φωτογραφίας με θέμα το ποδήλατο!

Άφησε ένα ποδήλατο να σε εμπνεύσει και την φαντασία σου ελεύθερη...

Στείλτε τις φωτογραφίες σας από 28/05/12 έως 07/06/12 στο email: bicyclelarissa@gmail.com

Όροι συμμετοχής:
- Αποδεκτές γίνονται μόνο οι φωτογραφίες που έχουν ως θέμα το ποδήλατο μέσα στην πόλη μας.
- Ο αριθμός των φωτογραφιών να μην ξεπερνά τις 3 φωτογραφίες ανά συμμετέχοντα
- Οι αρχικές φωτογραφίες θα πρέπει να είναι σε ψηφιακή μορφή με τα εξής χαρακτηριστικά:
        - διάσταση: 2 MPixel και άνω

         - ανάλυση: 300dpi 
        - φορμά: jpeg
- Οι συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι να δώσουν στους διοργανωτές μια ισχύουσα ηλεκτρονική διεύθυνση και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας όταν τους ζητηθεί
- Σε όλες τις φωτογραφίες θα πρέπει να υπάρχει απαραίτητα λεζάντα-θέμα, ενώ μπορεί να υπάρχει και μια μικρή περιγραφή που να υποστηρίζει την εικόνα.
- Ο διοργανωτής έχει το δικαίωμα να αποκλείσει οποιαδήποτε φωτογραφία κρίνει ότι είναι εκτός  θέματος, ακατάλληλη ή δεν πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής
- Οι φωτογραφίες μπορούν να είναι έγχρωμες ή Α/Μ, και η επεξεργασία και το ρετουσάρισμα των φωτογραφιών επιτρέπεται
- Λαμβάνοντας μέρος στον διαγωνισμό οι συμμετέχοντες εγγυώνται ότι είναι οι ίδιοι οι δημιουργοί και κάτοχοι των φωτογραφιών που δημιουργήθηκαν και ότι δεν αντιγράφτηκε ή χρησιμοποιήθηκε τμήμα ή στοιχείο από φωτογραφία άλλου δημιουργού
- Παρέχουν εφεξής στους "Ποδηλάτες Λάρισας" την άδεια χρήσης του έργου τους σε εκθέσεις που διοργανώνουν οι "Ποδηλάτες Λάρισας" , σε οποιοδήποτε μέρος, σε οποιαδήοτε μορφή διαφήμισης, καθώς και σε όλους τους δικτυακούς τόπους που ανήκουν στους  "Ποδηλάτες Λάρισας" και ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμα τους να διεκδικήσουν την επιστροφή της φωτογραφίας, καθώς και να αξιώσουν οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη παροχή από την αξιοποίηση της φωτογραφίας τους.
- Αναγνωρίζουν και παραδέχονται πως οι "Ποδηλάτες Λάρισας" δεν μπορούν να υποστούν καμία ζημιά από διεκδικήσεις, ενέργειες, διαδικασίες, κόστος ή έξοδα που θα ανακύψουν ως αποτέλεσμα οποιουδήποτε ισχυρισμού ότι η φωτογραφία κάποιου συμμετέχοντα δεν είναι ιδιοκτησία του, ή αυτός δεν δικαιούται ή δεν είναι πλήρως εξουσιοδοτημένος να επιτρέψει την δημοσίευση ή την αναπαραγωγή του έργου από τους  "Ποδηλάτες Λάρισας" και ότι αυτοί αναλαμβάνουν από τώρα την ανόρθωση οποιασδήποτε οικονομικής ή άλλης απαίτησης προκύψει από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο
- Οι
"Ποδηλάτες Λάρισας" έχουν κάθε δικαίωμα, και χωρίς καμία απολύτως δέσμευση, να προσθέσουν το λογότυπο τους σε οποιαδήποτε φωτογραφία επιθυμουν.
-
Οι "Ποδηλάτες Λάρισας" δεσμεύονται κάθε φορά που θα αναπαράγουν μία φωτογραφία να αναφέρεται ο φωτογράφος - δημιουργός.
Great! The file uploaded properly. Now click the 'Verify my file' button to complete the process.