Η τεχνολογία στην υπηρεσία των ποδηλατών.

Στην Ολλανδία χρησιμοποιούν απλές τεχνικές για να βοηθήσουν την ασφαλή μετακίνηση των ποδηλατών. Με ειδικά φώτα στις διαβάσεις προειδοποιούν τους οδηγούς ότι τις διασχίζουν ποδήλατα. Αυτή η τεχνική χρησιμοποιείται σε 20 τοποθεσίες στην Ολλανδία αυτή την στιγμή με σκοπό να δοκιμαστεί και να εφαρμοστεί σε πιο ευρεία κλίμακα. Με ειδικούς αισθητήρες που ανιχνεύουν την παρουσία ποδηλατών και πεζών, οι διαβάσεις φωτίζονται ώστε οι επερχόμενοι οδηγοί να κόβουν ταχύτητα.Στην Κοπεγχάγη έχει αναπτυχθεί μια παρόμοια τεχνολογία όπου φώτα πάνω στην λουρίδα των ποδηλατών ανάβει ώστε να προειδοποιεί τους οδηγούς να στρίβουν προσεχτικά σε διασταυρώσεις.Πηγή : copenhagenize.com

Great! The file uploaded properly. Now click the 'Verify my file' button to complete the process.