Let's Do it Greece - Let's Do it Larissa - Ε.Ο.Π. & Ποδηλάτες Λάρισας

Για την ευαισθητοποίηση των πολιτών ως προς την διατήρηση του πρασίνου της πόλης της Λάρισας και του σεβασμού του αστικού και φυσικού περιβάλλοντος ο Ελληνικός Οργανισμός Περιβάλλοντος, σε συνεργασία με τους Ποδηλάτες Λάρισας, με άλλους φορείς της πόλης με την υποστήριξη του Δήμου Λαρισαίων και την Υπηρεσία Καθαριότητας συμμετείχαμε εθελοντικά στο καθαρισμό των περιοχών της πόλης. Πιο συγκεκριμένα, ο Ε.Ο.Π. και οι Ποδηλάτες Λάρισας αναλάβαμε το πάρκο του Αγίου Αντωνίου, την Κυριακή 14 Απριλίου 2013.

Το βίντεο που ακολουθεί αποτελεί δείγμα της δράσης μας!


Great! The file uploaded properly. Now click the 'Verify my file' button to complete the process.