Φωτογραφίες Ποδηλατοβόλτας Καθαράς Δευτέρας

Ακόμη και την καθαρά Δευτέρα ποδηλατούμε!

Έτσι, στις 11 το πρωί ξεκινήσαμε και ποδηλατήσαμε μέχρι τη Νίκαια και, καθώς ο καιρός το επέτρεπε, συνεχίσαμε μέχρι τη Χάλκη, απ' όπου κι επιστρέψαμε!Νίκαια
Χάλκη

Great! The file uploaded properly. Now click the 'Verify my file' button to complete the process.