"Βρες το ταίρι σου" - Λουκάς, Κώστας & Μιχάλης

Συνεχίζεται ο διαγωνισμός φωτογραφίας...

Ανέβηκε η τέταρτη φωτογραφία του διαγωνισμού και
η πρώτη με περισσότερους από δύο ποδηλάτες...

Περιμένουμε τις φωτογραφίες όλων σας με τα όμοια ποδήλατα!!


Great! The file uploaded properly. Now click the 'Verify my file' button to complete the process.